Dla gości

Invitation

 

1. Zwiedzanie  terytorium Memoriału „Katyń”:

* ceny za oprowadzanie są podane dla grup zorganizowanych liczących od 5 do 25 osób. W przypadku większych grup obowiązują ceny podwójne.

z przewodnikiem rosyjskojęzycznym:
- uczniowie szkół, studenci, emeryci                 - 500 rubli
- dorośli                                                          - 800 rubli
- grypy mieszane  (uczniowie szkół i dorośli)    - 500 rubli
- obcokrajowcy (z tłumaczem)                        -  1000 rubli

z przewodnikiem polskojęzycznym
(wszystkie kategorie turystyczne):                    - 1200 rubli

zwiedzanie indywidualne (od 1 do 4 osób) z przewodnikiem rosyjskojęzycznym  - 500 rubli

zwiedzanie indywidualne (od 1 do 4 osób) z przewodnikiem polskojęzycznym    - 1000 rubli

2. Zwiedzanie Memoriału oraz centrum muzealno-wystawowego:

- uczniowie szkół, studenci, emeryci              -  800 rubli
- dorośli                                                        - 1000 rubli
- obcokrajowcy                                            - 1200 rubli

3. Zwiedzanie Smoleńska: „Smoleńsk. Spojrzenie z przeszłości”:

- z przewodnikiem rosyjskojęzycznym          - 1000 rubli
- z przewodnikiem polskojęzycznym              - 1400 rubli

4. Wstęp do centrum muzealno-wystawowego:
* cena z osoby

- uczniowie szkół, studenci, emeryci               - 10 rubli
- dorośli                                                        - 30 rubli
- obcokrajocy                                               - 50 rubli